Verkenning van een land-schap

Trivialiteiten en andere waardevolle verhalen gesprokkeld langs Vlaamse Ardennen wegen.

vrijdag 28 november 2008

Fietsbox - Ideaal kerstgeschenk !Toerisme Oost-Vlaanderen lanceerde onlangs drie nieuwe fietsboxen: Trap Door, Trap Mee en Trap Uit. In elke box vind je tien brochures van fietsroutes.
In iedere brochure zit een gedetailleerde kaart en heel wat toeristische informatie.
De meeste routes in de ‘Trap Door’ box liggen in het glooiende landschap van de Vlaamse Ardennen en zijn afgestemd op de fietser die van uitdaging houdt.

TRAP DOOR bevat:
1) Eddy Merckxroute (Kluisbergen)
Start: Ruienplein, Ruien (Kluisbergen) - Afstand: 46 km
2) Paterroute (Herzele - Lierde)
Start: Gemeentehuis, Lierde - Afstand: 48 km
3) Gulden Ei route (Kruishoutem)
Start: Marktplein, Kruishoutem - Afstand: 46 km
4) Rodeland 1 route (Merelbeke - Gavere)
Start: Dorpsplein, Merelbeke - Afstand: 48 km
5) Teirlinckroute (Brakel)
Start: Marktplein, Nederbrakel - Afstand: 50 km
6) Watermolenroute (Zwalm)
Start: Zwalmmolen, Rekegemstraat, Zwalm - Afstand: 40 km
7) Hermesroute (Ronse)
Start: Hoge Mote, Ronse - Afstand: 40 km
8) Nobelroute (Sint-Gillis-Waas – Waasland)
Start: Gemeenschapscentrum De Route, Sint-Gillis-Waas - Afstand: 50 km
9) Drongengoedroute (Ursel)
Start: Drongengoedhoeve, Drongengoedweg, Ursel (Knesselare) - Afstand: 44 km
10) Rodeland 2 route (Oosterzele – Sint-Lievens-Houtem)
Start: kerk, dorp, Oosterzele - Afstand: 48 km

Praktisch:
De fietsboxen zijn verkrijgbaar in Fnac, Standaard Boekhandel en bij de
diensten voor toerisme of via www.tov.be. Eén box kost 12 €.

Er was eens...

Is er een cliché groter dan een vertelling aan te vatten met “Er was eens...”? Misschien niet, maar iedereen weet daarmee wel hoe laat het is: hier volgt een verhaal dat helemaal niet ‘waar gebeurd’ hoeft te zijn. Sprookjes, waar kinderen nog altijd verzot op zijn, is een vertelvorm die al eeuwen meegaat. Een andere vorm die lang niet zo actueel is, is de sage of volksvertelling. Wie verder kijkt dan zijn hedendaagse neus lang is, vindt er al gauw flarden van terug in de Vlaamse Ardennen.

Zo is er de legende van Livinus, vorig jaar nog breed uitgesmeerd wegens de Livinusfeesten, een gebeurtenis die om de vijftig jaar plaats vindt in Sint-Lievens-Esse en Sint-Lievens-Houtem. Men herdenkt dan het leven (en vooral de dood) van de heilige Sint Livinus, alhoewel die niet onbesproken erkend wordt als heilige. Wat erop wijst dat het hier gaat om een legende: de moraal primeert op de geschiedkundige waarheid. Of dacht u echt dat een man, met zijn afgehakte hoofd onder de arm, nog tien kilometer kan stappen? Misschien diende de legende wel bovennatuurlijk gemaakt te worden om ervoor te zorgen dat de mensen het moralistisch verhaal zeker doorvertelden, generatie op generatie.

Aan de rand van Zottegem vindt men een spoor van een eeuwenoude sage: de Duivelsvoetstap. In de straat met dezelfde naam staat een grote Balegemse steen, vlakbij een brugje over de Steenmeersbeek. De massieve kolos vertoont een merkwaardige deuk, een voetstap lijkt wel. En natuurlijk is er een legende die daarvoor een verklaring heeft. De twee heersende versies van de legende zijn het eens: de indruk op de steen is gemaakt doordat de duivel er op sprong. Hij moest in beide gevallen vluchten voor de brave burger, die hem met vereende krachten wilde overmeesterden nadat hij met kwade bedoelingen in hun midden was gekomen. In de ene versie was de duivel aanwezig op Zottegem kermis; in de andere versie bevond de duivel zich in het lijf van een koe op het nabijgelegen Hof ten Berghe. Nieuwsgierig naar het verloop van beide volksvertellingen? Op de steen werd door de stad Zottegem een plaquette bevestigd waarop u alles kan (voor)lezen, compleet met duiding en achtergrondinformatie. Duivelsvoetstap ligt aan de rand van Leeuwergem, dichtbij fietsknooppunt 18, richting Hillegem.

Deze twee nog levende legenden zijn maar overblijfselen van wat ooit regionaal verbonden verhalen zijn geweest. Wij vonden in “Oude Volksvertellingen. Van Duinkerke tot de Dollard” (1949) van J.R.W. Sinninghe talrijke Vlaamse Ardennen sagen en legenden. Waaronder bijvoorbeeld ook een vertekend (?) verhaal van Sint-Lieven: “St. Lieven werd te Houthem (thans St. Lievens-Houthem) het hoofd afgehouwen. Enige dagen na zijn dood, wandelde hij, met het bebloede hoofd in zijn hand, voorbij een hoeve, waar een oud vrouwtje bezig was groenten klaar te maken voor de soep. ‘Kijk eens’, riep de vrouw spottend, ‘Wat een zot daar met zijn kop in zijn hand.’ ‘Vrouwtje,’ sprak St. Lieven, die dat gehoord had, en zijn kop naar haar toe keerde, ‘die man is niet zo zot als gij; want ge maakt groente voor de soep klaar, die ge niet zult eten’. En inderdaad, eer het middag was, stierf de vrouw. Een ander maal ging St.Lieven weer met zijn hoofd in zijn hand door een straatje, langs het dorp Herzele. Talloze bloeddroppelen vielen op de grond. Sindsdien groeit er geen onkruid in het straatje, dat nog heden de naam St-Lievens-straatje draagt.”

Een gelijkaardig verhaal vonden we ook over Ronse:
“Het was op een nevelige dag in het jaar 1519 toen een vrouwke in de Peperstraat te Ronsse haar ketel in een riool wilde uitgieten. Zij keek eens om zich heen; er was niemand op straat, behalve een man, die in de verte aan kwam lopen, en langzaam elk huis van boven tot onder bekeek. Hij zag er zo vreemd uit, dat zij er van schrok, en toen hij haar genaderd was, wierp zij ook snel haar water uit en wilde naar binnen vluchten, toen hij haar toeriep: ‘Zotte vrouw, ge giet daar uw water weg, en ge weet niet hoezeer ge het nog nodig zult hebben, eer het avond is'. De verbaasde vrouw antwoordde niet, maar bleef hem nakijken. Er heerste nog steeds diepe stilte in de stad. Om elf uur echter werd die stilte verbroken door het luide geroep van ‘brand! band!’ Ronse stond in brand. De vlammen gingen gestadig voort; huis na huis moest er aan geloven. Tegen de avond waren reeds zestig huizen verbrand en alle pogingen om de brand te stuiten waren vruchteloos. Al die tijd had de pastoor, die recht tegenover de Peperstraat woonde, gebeden en nu opende hij zijn venster, riep de blussers en vroeg hen naar het voortschrijden van de brand. Toen wierp hij hen iets toe, dat hij in Gods heilige naam gezegend had, en sprak: ‘Ga en werp dit waar de brand het hevigst is’. Dat deden zij en zie..., de brand was gestuit. God had zijn dienaar verhoord. Hij had hem de macht gegeven om de onheilen te doen ophouden, die Satans knecht had aangekondigd. Ter eeuwigen gedachtenis aan dit wonder wordt er in Ronsse een jaarlijkse processie gehouden.”

Satan, heksen, aardgeesten, reuzen, dwaallichten, spookdieren, heiligen- en stadslegenden, ze vulden destijds onze avonden bij de haard. Of ze enige historische waarheid bevatten, is niet echt belangrijk, want vaak blijken in diverse regio’s gelijkaardige vertellingen te bestaan of zijn er verschillende versies van één welbepaalde onverklaarbare gebeurtenis. Deze twee stukjes uit het Oude Volksvertellingenboek van Sinninghe willen wij graag nog met u delen:

“In Geeraardsbergen woonde lange tijd geleden een vrouw, die niet bang was uitgevallen. Eens kwam zij op Driekoningenavond, als men de ronde doet door het stadje en overal jenever te drinken krijgt, over het kerkhof. Daar zag zij een lange gestalte naast een grafsteen staan, met een wit laken omgeslagen. 'Ach', sprak de vrouw, 'Je wilt me bang maken, maar dat zal je niet gelukken. Geef hier dat laken.' Bij die woorden ontrukte zij de gedaante zijn laken en – daar stond een klapperend geraamte voor haar. Zij wilde het laken weggooien en vluchten, maar zij kon het linnen niet van haar hand losmaken, en moest tenslotte mèt het laken de vlucht nemen. De volgende morgen was haar eerste werk alles aan de pastoor te biechten en hem raad te vragen. De pastoor zei haar, dat ze het laken die nacht om twaalf uur de dode weer moest omhangen. Maar, vervolgde hij, hij zal je de nek breken als je geen onschuldig kind op je arm draagt. De vrouw ging inderdaad ’s nachts om twaalf uur, met vrees en beven, naar het kerkhof. Daar stond de dode naast de grafsteen en lachte. Maar toen hij het onschuldig kind op haar arm zag zitten, knerste hij met de tanden en verdween met een verschikkelijk geraas, nadat de vrouw hem het laken had omgehangen.”

De bril in het wapen van Oudenaarde:
“Keizer Karel had eens laten weten, dat hij door Oudenaarde zou komen en bij die gelegenheid de stad zou bezichtigen. De burgers maakten grote voorbereidingen en zetten ook mensen op alle poorttorens, om uit te kijken naar de keizer. Maar de wachters letten niet goed op en de keizer was in de stad zonder dat iemand er iets van gemerkt had. Toen vroeg de keizer aan de burgemeester, waarom deze hem niet aan de poort ontvangen had, zoals dat behoort. ‘Genadige heer keizer’, verontschuldigde zich de burgemeester, ‘ik kan niet goed zien’. ‘Daar is baat toe’, antwoordde keizer Karel, ‘Ik zet heden een bril in het wapen van je stad. Bedenk daarbij, dat je voortaan ook altijd een bril op je neus zet, wanneer je wilt uitkijken naar de komst van je heer en meester.’ Nog heden ziet men die bril in het wapen van Oudenaarde...”


Dat is toch niet meer van deze tijd, die sagen en legenden? Met alle wereldwijde weetjes van het internet, de alom aanwezige en politiek correcte media, onze drukke realiteit? Waarom niet de zaak omdraaien: zou het niet al te eenvoudig zijn deze eeuwenoude vertellingen te negeren ten voordele van de hedendaagse vluchtigheid? Waarom eens niet uw kinderen fascineren met deze legenden, net zoals uw ouders en grootouders deden? Misschien verzekert u daarmee wel het voortbestaan van markeringen in het landschap zoals de Duivelsvoetstap in Zottegem. Of het samenhorigheidsgevoel van de omwonenden. Of misschien blijft er zelfs nog wat moraal van het verhaal in het hoofd van de luisteraars...De burgemeester van Oudenaarde weze gewaarschuwd.

Tekst: Jan Oelbrandt

dinsdag 16 september 2008

20ste-eeuwse sporen in de Vlaamse Ardennen


De 20ste eeuw heeft op relatief korte termijn onze manier van wonen, werken en ontspannen drastisch veranderd. Onze huizen, het landschap en de samenleving maakten vorige eeuw een evolutie door die misschien wel de ingrijpendste is geweest uit onze geschiedenis. De democratisering van auto- en luchtverkeer, moderne communicatie, nieuwe bouwmaterialen en –methoden hebben allemaal een grote invloed gehad op de constructie en inrichting van onze huizen, wegen en gebouwen.

Tijdens de 20ste editie van Open Monumentendag werd alle aandacht gevestigd op het erfgoed uit de 20ste eeuw. De art nouveau, art deco en het opkomend modernisme zijn kenmerkend voor deze periode. De architectuur uit het interbellum (periode tussen twee wereldoorlogen) is ruimschoots vertegenwoordigd in de stadsarchitectuur en de landhuizen in de Vlaamse Ardennen. Zottegem, Ronse, Geraardsbergen en Oudenaarde bezitten nog heel wat mooie art deco huizen en wijken.

Het thema van Open Monumentendag (20ste eeuw) was een gelegenheid om meer te weten te komen over zowel de maatschappelijke als de stedenbouwkundige evoluties van de laatste jaren. De wederopbouw van steden en gemeenten na de tweede wereldoorlog, de veranderingen in het landschap, de evolutie in de boerderijarchitectuur, de opkomst van snelbouw, het verdwijnen van wind- en watermolens, het zijn allemaal boeiende verhalen met wortels in de 20ste eeuw die u inzicht verschaffen in het leven en wonen zoals het is vandaag.

> Veranderingen in het Vlaamse Ardennen landschap
Ruilverkavelingen, nieuwbouw, verdwijnen van wind- en watermolens
Heel wat windmolens, bomenrijen, houtkanten, boomgaarden en meidoornhagen zijn in de loop van vorige eeuw verdwenen. Zowel de industriële expansie als de individuele welvaart zijn daar de oorzaak van. In het begin van de 20ste eeuw werd het landschap overal in Vlaanderen gekenmerkt door kleine landbouwactiviteiten. Het uitdeinen van de stedelijke kernen, het in onbruik geraken van molens, de schaalvergroting van de landbouwbedrijven en de monocultuur hebben het landschap drastisch veranderd. In de Vlaamse Ardennen kan men echter nog op verschillende plaatsen (heropgebouwde) windmolens, verwaarloosde hoogstamboomgaarden, meidoornhagen en houtkanten vinden. Het lijkt erop dat delen van de Vlaamse Ardennen gespaard zijn gebleven van de schaalvergroting.

Ook de nutsvoorzieningen en nieuwe wegen die tot in de kleinste uithoeken van het land doordringen, hebben het landschap getekend. Meer welvaart, dus meer huizen. In de gouden jaren 50, 60 en 70 werden massaal wegen, huizen en wijken gebouwd. Daar zijn de Vlaamse Ardennen niet aan ontsnapt. De wijk Bevegem in Zottegem werd gebouwd in de jaren vijftig en illustreert de grote naoorlogse urbanisatieprojecten.
De lintbebouwing en het inpalmen van open ruimte is kenmerkend voor de tweede helft van de 20ste eeuw. De aard van de landbouw heeft er ook voor gezorgd dat er nieuwe soorten boerderijen ontstonden die meer weg hebben van industriële gebouwen dan van traditionele hoeven.

In Zwalm werd naar aanleiding van OMD de aanleg van (spoor)wegen en hun sociaal-economische impact in de kijker gezet. De tentoonstelling ‘wegen in de kijker’ en het totaalproject ‘spoor, mens en landschap’ liep op drie verschillende locaties. Er worden oude wegenkaarten, een unieke film van de spoorlijn Zottegem-Oudenaarde uit de jaren 70, een verzameling van miniatuurtreinen, een oud seinbord en oude foto’s getoond. De drie locaties worden aan elkaar geregen door een wandelroute.

> De wederopbouw van de steden na de tweede wereldoorlog
Het is uiteraard niet alleen kommer en kwel wat de 20ste eeuw heeft voortgebracht. De grote welvaart van na de tweede wereldoorlog heeft de mensen veel comfort opgeleverd: een eigen huis, tv, een auto, sanitaire verwarming, cultuur, sport en veel meer vrije tijd. Dankzij het betaald verlof konden plots heel wat mensen op reis gaan. Het toerisme in Zwalm kwam goed op gang in de jaren 60 en 70. Vele watermolens verloren hun oorspronkelijke functie, maar kregen wel een nieuwe horeca invulling. Herbestemming van erfgoed is dus iets van alle tijden.

De verwoestende wereldoorlogen hebben een grote invloed uitgeoefend op mens en omgeving. Bij de wederopbouw van de dorpen en de steden hebben de overheden niet nagelaten om hun helden en slachtoffers te herdenken. In haast elk dorp herinneren oorlogsmonumenten aan de zwarte tijden van de 20ste eeuw. In Zottegem kon u op 14 september een oorlogsmonumentenroute volgen.

> Art deco rijkdom dankzij textielindustrie
De bourgeoisie pronkte eind 19de en begin 20ste eeuw met hun rijkdom door excentrieke art nouveau, art deco en modernistische heren- en landhuizen te bouwen. U vindt schitterende voorbeelden in Ronse en Zottegem, maar ook in de rest van de regio. Villa Carpentier van Victor Horta (Ronse) bijvoorbeeld, of het voormalig brouwhuis in Sint-Lievens-Esse (Herzele). Het is een unieke Jugendstil gebouw dat samen met het andere herenhuis aan de overkant van het plein, het uitzicht van het dorp domineert.

> Invloed van de kerkgemeenschap
De kerk blijft in de 20ste eeuw een belangrijke rol spelen in het dagelijks leven van de mensen. Dat werd afgelopen OMD geïllustreerd in Brakel, Kruishoutem, Maarkedal en Sint-Lievens-Houtem. Kende u de Kapellen Zeven Weeën al die in 1901 werden opgetrokken in Maarkedal? De Marollewijk in Kruishoutem ontstond met de bouw van een kerk en klooster door de Paters Passionisten in 1926. Rond het klooster groeide een vitaal centrum met een bloeiende gemeenschap.

> Een beter leven voor de gewone man
Na de tweede wereldoorlog steeg ook het comfort en de welvaart voor de gewone man. De alom bekende Bulex (boiler) bijvoorbeeld deed zijn intrede in die periode, waardoor de mensen zich comfortabel met warm water konden wassen. Horeca en winkels deden gouden zaken. In Ename werd op 14 september een café uit de jaren 50 heropgebouwd en winkels ingericht in de stijl van toen.

De mooiste plekjes......volgens de burgervaders

Wonen in een stad in de Vlaamse Ardennen, wat betekent dat? Van een echt stadsleven kan je bezwaarlijk spreken. Geraardsbergen is de grootste stad van de regio en telt amper 30.000 inwoners. Klein en charmant, zo zijn de Vlaamse Ardennen steden allemaal. Oudenaarde, Ronse, Zottegem en Geraardsbergen liggen in de schoot van de getuigenheuvels. Als we de burgemeesters polsen naar het mooiste plekje in hun stad, dan nemen ze ons steevast mee naar een uniek vergezicht, in of net buiten de stadskern. Leven in een Vlaamse Ardennen stad, dat is met zicht op het landschap...

Geraardsbergen
Burgemeester Freddy De Chou heeft naast zijn burgemeesterschap nog twee andere passies, namelijk heemkunde en wandelen. Die interesses komen ook tot uiting in zijn lievelingsplekjes. Als we informeren naar de mooiste hoekjes van zijn stad, dan zegt hij resoluut de steegjes. “Geraardsbergen is de oudste nieuwstad van Vlaanderen. Zij ontstond in de 11de eeuw toen de Graaf Van Vlaanderen mensen lokte om de nieuw opgerichte stad tegen de flank van de Dender te bevolken. Nu nog wordt de bovenstad ‘d’oude stad’ genoemd. Geraardsbergen is opgebouwd in drie stappen. De smalle pittoreske steegjes die rond de markt liggen, dateren uit de eerste fase. De steegjes werden recent opgewaardeerd en vorig jaar werd er zelfs een steegjesroute ingewandeld. De smalle, steile en met kasseien bedekte straatjes geven de bovenstad een unieke meerwaarde.
“Waar ik heel erg van hou zijn de vergezichten op de Oudenberg. Ik ga er twee keer per week naartoe om te wandelen” Freddy De Chou neemt mij mee naar de oriëntatietafel uit 1923 op het hoogste punt en toont de watertoren van Sint-Lievens-Esse. Bij helder weer kan je zelfs het Justitiepaleis zien in Brussel. In de winter en in de lente zie je eigenlijk het verst omdat de bomen hun lover nog niet hebben en je eigenlijk bijna 360° kunt rondkijken. In de zomer moet je verschillende doorkijkpunten opzoeken. Freddy De Chou:”Die doorkijkplaatsen zijn effectief ook zo voorzien in het Gewestplan zodat we zeker zijn dat we deze unieke vergezichten kunnen behouden. Je hebt hier een fantastisch zicht op het landschap, maar het omgekeerde is ook waar. Vanuit het buitengebied heb je op verschillende plaatsen een mooi uitzicht op de Oudenberg. Op de brug van Schendelbeke bijvoorbeeld of als je vanuit Lessine met de fiets Geraardsbergen binnenrijdt.” We dalen af langs het stadspark, een groene zone op de helling naar de markt toe. Bovenaan prijkt een Christusfiguur in bladgoud. Bij mooi weer zie je hem schitteren in de verte. Het parkje is steil, bevat heel wat rustbanken van waarop je een adembenemend zicht hebt op de kerktoren, het sprookjesachtige stadhuis en de Dendervallei. Onderaan slaat een Cote d’Or aandoende olifant zijn slurf uit. Freddy De Chou:”Het is een koloniaal gedenkteken waar heel wat mensen in Geraardsbergen een band mee hebben. Hier op dit bankje durf ik me wel eens neerzetten en in de diepte kijken.”

Tips van Burgemeester De Chou
> Vergezichten op de Oudenberg
> Stadspark aan de Vesten
> Steegjes rond de Markt


Zottegem
Burgemeester Herman De Loor gidst me naar de Vollander, een hoog gelegen kouter tussen Strijpen en Knutsegem. Op het hoogste punt (de Vierschaar) staat een meer dan 200 jaar oude populier. De oude kasseiweg door de velden verraadt een belangrijke historische weg. Het is een knooppunt van verschillende gehuchten. De dikke oude boom is vandaag een referentiepunt voor verschillende recreatieve routes. Hier passeert de Zoetegem menroute en een mountainbikeroute. Het Jan De Lichtepad en de Waterkersgrachten wandelroute liggen een boogscheut verder. Als je de weg verder naar beneden volgt, kom je aan De Kluize, het bedevaartsoord met Sint-Antoniuskapel. Deze beeweg wordt nog druk bezocht. Achter de kapel wordt het leven van Sint-Antonius uitgebeeld aan de hand van levensgrote beelden. Wat verderop komen we in de welbekende Paddestraat. Onthoud Knutsegemstraat, Vierschaar en Moeielos, een rustig plekje voor een mooie wandeling. Het tweede bijzondere plekje waar de burgemeester mij naartoe brengt, ligt op de grens tussen Erwetegem en Sint-Goriks-Oudenhove. In De Vlamme heb je een prachtig uitzicht over wat men typische Vlaamse Ardennenbochten kan noemen. Je ziet het smalle baantje zweven in het dal en tegen de helling aan opnieuw uit het gezichtveld verdwijnen. Als je op een reliëfkaart kijkt, merk je dat deze plek op de heuvellijn ligt die reikt van de zuidelijke getuigenheuvels en uitdeint in het zuiden van Herzele. Je bent hier ook vlakbij het Mijnwerkerspad en de Zwalmvallei. Opnieuw een ideale buurt om te wandelen.
Burgemeester De Loor tipt ook enkele bijzondere plekjes in de stadskern van Zottegem, het Politieke Gevangenenplein bijvoorbeeld in de wijk tussen het station en de Bevegemsevijvers. Het ingetogen standbeeld van beeldhouwer Maurits Witdouck brengt een serene sfeer in de buurt met enkele mooie villa’s uit de interbellumperiode. Nog in de buurt van de spoorweg vind je ook het imposante silhouet van de voormalige brouwerij De Klok (naast restaurant Vise Versa) en de bijzondere voortuin van de directeurswoning Cantaert (Grensstraat). Er staan beelden van onder andere Raveel, Holmens en Minne.

Tips van Burgemeester De Loor
> Vollander en Knutsegem
> De Vlamme
> Politieke Gevangenenplein


Oudenaarde
Burgemeester Marnic De Meulemeester is geboren en getogen in Welden, een deelgemeente van Oudenaarde. Hij neemt mij dan ook met enige trots mee naar de plek waar hij is opgegroeid en als kind speelde. De mooiste plekjes vind je aan de overkant van de N46. Neem de Ronsen Heerweg en steek de spoorweg over, je komt in Meerthem, Vogelzang, Duisbeke en verder door in Bruulloos en Bruul. Van hieruit heb je een heel mooi zicht op de Scheldevallei. De kleine straatjes zijn ideaal om te wandelen en te fietsen. Je vindt er niet meer dan wat boerderijtjes en huisjes op de hellingen. Voor de rest boomgaarden, weiden, knotwilgen en schuren. Deze straatjes brengen je tot in Mater, een pittoresk kasseidorpje op weg naar Oudenaarde centrum. Je kan via Ename of Volkegem de stad in duiken. Kies je de weg richting Zwalm dan passeer je Sint-Denijs-Boekel of Sint-Blasius-Boekel.
In Oudenaarde zelf brengt de burgemeester mij naar de Meerspoort (aan de Westerring), een heel rustige en deels gerenoveerde buurt aan de oude vestingen van de stad. Het is de ideale fiets- of wandelweg richting Donk, het recreatiemeer van Oudenaarde. Aan de Meerspoort ben je in het gezelschap van enkele charmante huizen, een amalgaam van kleine villa’s, oude landhuizen en mooi gerenoveerde rijhuisjes. Van hieruit heb je een open zicht op de nabijgelegen Sint-Walburgakerk.
Velen associëren de Koppenberg met Vlaanderens mooiste wielerwedstrijden. Het zijn dan ook spannende passages. Maar als je de tijd neemt om zelf met de fiets of te voet de Koppenberg te naderen via Onderbos (zie ‘In het kielzog van de grote renners’), dan beleef je het landschap op een heel andere manier. Je kan de koppenberg van in de verte zien liggen en je merkt naarmate je dichterbij komt dat het reliëf hier heel bijzonder is. Je ziet landplooien, oude knotrijen, holle wegen, fantastisch gelegen huizen met prachtige tuinen. De burgemeester houdt halt aan één van deze tuinen en vraagt de bevriende eigenaar of we een kijkje mogen nemen achterin. Je gelooft je ogen niet als je de vijvers in de diepte ziet liggen met de heuvels aan de andere kant van Oudenaarde op de achtergrond. Ik neem een foto van de burgemeester alsof hij in Italië of Zuid-Frankrijk op vakantie is. Om de privacy van de tuineigenaar niet te schenden, besluit ik deze foto toch maar niet te publiceren. Bovendien geeft de vroege lente een vertekend beeld van de omgeving. Ik neem mij voor om later op het jaar nog eens terug te keren en de tuin ook in de zomer te bewonderen. In Leupegem wil de burgemeester mij nog even meenemen naar de Vlaamse Ardennendreef. Maar deze plek ken ik, ik reed er eerstdaags nog langs in een overmoedige poging om de Flandriëns achterna te gaan.

Tips van Burgemeester De Meulemeester
> Onderbos in Melden
> Ronsen Heerweg Welden
> Meerspoort
> Vlaamse Ardennendreef

Ronse
Burgemeester Luc Dupont wil toeristen Ronse binnenleiden via het Malanderpark. Dupont: “Als er een Vlaamse Ardennenstad is met een uniek uitzicht, dan is het Ronse wel!” Eigenlijk heeft hij wel een beetje gelijk. Als ik de zonnewijzer nader en als bij wonder de mist optrekt, merk ik in de diepte de torens van Ronse mysterieus boven de stad uitrijzen. Je hebt niet de volle 360° vergezicht zoals in Geraardsbergen op de Oudenberg, maar wat ik zie is wel onvergetelijk, al zit de optrekkende mist er uiteraard voor een groot deel van de mystiek tussen. Luc Dupont vertelt over de historiek van het park, dat het ontworpen is door de Brusselse tuinarchitect René Pechère (1908-2002) en dringend aan restauratie toe is. Het park heeft zijn oorspronkelijke structuur niet verloren, maar de tand des tijds heeft sporen nagelaten. Er liggen plannen klaar om Europese subsidies aan te trekken voor de renovatie van het park. Luc Dupont zou het Malanderpark graag volledig opwaarderen en er een toeristisch paradepaardje van maken. Samen met het nieuwe stadspark de Kloef (7 ha) dat ontworpen zal worden door Wirtz International, beschikt Ronse dan over twee toonaangevende parken. Luc Dupont:”Als je in zo’n regio gesitueerd bent, moet zich dat vertalen in parktuinen van dergelijke omvang en uitstraling. Wij proberen in Ronse oud en nieuw te combineren zonder daarbij onze ziel te verliezen. Die moet je ten allen tijde bewaren. Als je vraagt naar unieke plekjes in de stad, dan wil ik zeker de vernieuwde markt voordragen. De brede terrassen, de openheid en de typische cafés zoals de Harmonie en Local Unic dragen bij tot een aangename sfeer. Op de Grote Markt valt er altijd wat te beleven.” Luc Dupont neemt mij echter mee naar Café Joly om de hoek waar de neprotsen van Eduard Joly de bezoekers van buiten de stad telkens weer charmeren. Een unieke binnentuin in het centrum van de stad. Dit vind je nergens anders in de Vlaamse Ardennen.

Tips van Burgemeester Dupont
> Malanderpark
> Grote Markt
> Tuin van Café Joly


dinsdag 22 juli 2008

In het kielzog van de grote renners

Moet je van wielrennen houden om de mysteries van de Ronde Van Vlaanderen te begrijpen? Sommigen beweren van wel. In een poging om de wielergekte te doorgronden, lieten we ons op sleeptouw nemen door Joeri Wannijn en Freddy Maertens. ‘Ronde-toerisme’ is stellig meer dan koersfanatisme. Freddy vertelt sappige verhalen uit het verleden en Joeri jaagt u de Koppenberg op langs Vlaanderens Mooiste landschap.

Een tijdje geleden startte Joeri Wannijn, onder het alziend oog van het Kabinet van Minister Bourgeois, een project om het fietstoerisme in de streek op gang te trekken. Niet zomaar fietstoerisme, neen, heus Ronde-toerisme. Het was de bedoeling om zowel binnen- als buitenlandse toeristen vrijblijvend te laten kennismaken met het Centrum Ronde van Vlaanderen en de beruchte hellingen en kasseistroken in de Vlaamse Ardennen. De Ronde wordt beschouwd als een toeristische troef met internationaal potentieel. In een te enge benadering zou dat evenwel fietsrecreanten uit Vlaanderen kunnen afschrikken. Joeri Wannijn weet echter maar al te goed dat er meer op het programma moet staan dan fietsroutes voor wielertoeristen in het Ronde Van Vlaanderen landschap. Daarom ging hij de uitdaging aan om twee vrouwen zonder al te veel fietservaring te begeleiden naar de mythische plekken van de Ronde. Niet met de auto, wel degelijk met de fiets. Het relaas van een dag heerlijk ‘landschapstoerisme’ in de sporen van de Ronde.

> Heb je een goede fiets nodig om de straffe hellingen langs de mooie fietsroutes in de Vlaamse Ardennen aan te kunnen?
Ja, maar je hoeft niet per se zelf over een koersfiets te beschikken. Er worden op verschillende plaatsen in de Vlaamse Ardennen degelijke koersfietsen verhuurd. Wie ooit poogde Ladeuze op te rijden met zijn eigen recreatiefiets, maar noodgedwongen voet aan grond moest zetten, hoeft niet te panikeren. Met een goed uitgeruste koersfiets lukt het wel. Let erop dat je over voldoende versnellingen beschikt. Bestel dus maar een ‘triple’ (wielertaal voor drie kamwielen aan de voorversnelling zoals op een mountainbike). Een aangepaste fiets maakt, zowel vlak als berop, echt ‘een wereld van verschil’.

> Is het parcours niet veel te moeilijk voor een gewone sterveling?
Hangt ervan af hoe je zelf met uitdagingen en hellingen omgaat. Als je van mening bent dat af en toe afstappen kan en mag, dan beleef je mooie momenten. Frustraties moet je uiteraard vermijden. Wees niet beschaamd als je even naast de fiets moet lopen, de volgende keer lukt het misschien wel. Hier spreekt een ervaringsdeskundige.

Joeri nam ons mee naar de Koppenberg. Ons, dat zijn ikzelf en Liesbeth Fiems, medewerkster van Toerisme Vlaamse Ardennen vzw. Ook voor haar is het belangrijk de ziel van het ‘koerslandschap’ te begrijpen. Het is een heel andere benadering dan de ziel van de Ronde. Je kan je in het Centrum Ronde Van Vlaanderen onderdompelen in een Ronde-bad door het belevingsmuseum te bezoeken. Sinds Freddy Maertens vast aan het Centrum verbonden is, krijg je er échte verhalen uit het verleden bij. ‘’Zo is het nu, toen was het wel wat anders”. Een rondleiding met Freddy Maertens levert een niet te onderschatten meerwaarde aan een Centrum-bezoek. Freddy beantwoordt immers al je wielerkwesties. Je mag hem zelfs vragen waarom hij nooit de Ronde Van Vlaanderen won.

Je hoeft dus niet koste wat kost je eigen kunnen te testen op het Ronde-parcours. Je mag evengoed ‘het zicht op’ de Koppenberg bewonderen aan de voet de helling, zelf ervaren hoe stijl hij nu precies is en merken dat het zelfs al wandelend niet evident is om de top zonder ademnood te bereiken. Vrijblijvendheid, dat is het juiste motto voor wie de uitdaging op zich en niet het resultaat van belang is. Een ervaring die je zeker moet meemaken is een kilometerlange afdaling op een masserende kasseistrook, zoals in de Stationstraat aan de Steenbeekdries bijvoorbeeld. Ik weet niet of het daaraan lag, maar de 25 km langs een deel van het Ronde-parcours zat de dag nadien niet eens in mijn benen. Vermoedelijk heeft de finale alle mogelijke spanning in mijn spieren losgeschud.

TIP ! een dagje Ronde-toerisme voor beginners:

> Voormiddag: Bezoek aan het Centrum Ronde Van Vlaanderen onder de deskundige begeleiding van Freddy Maertens (vooraf reserveren), snuisteren in de Ronde-shop.
> Middag: Lunch in Brasserie De Flandrien. Het interieur is op en top Tour en wielrennerij.
Suggesties: een proloogdrankje (aperitief) met een bordje Vlaamse Ardennen (kaas en spek), een spaghetti Boononaise of een Vispannetje Musseuw, en om te eindigen een coupe Combiné.
> Namiddag: Fietstocht met start en aankomst aan het Centrum Ronde Van Vlaanderen.

De VAriant-route (25 km langs de Koppenberg en Steenbeekdries) kan je gratis downloaden via www.rvv.be/toerisme.
Er zijn diverse routes verkrijgbaar in de Ronde-shop.
Joeri Wannijn stelt eventueel ook een fietsuitstap op maat voor.

Praktische info: Centrum Ronde van Vlaanderen: Markt 43, 9700 Oudenaarde, T. 055-33 99 33, info@crvv.be, www.rvv.be/toerisme
Openingsuren: Dagelijks open van 10 tot 18 uur. Maandag gesloten.

Toegangsprijzen: 6,00 EUR pp < 15 jaar; 3,50 EUR pp voor 60-Plussers; 4,50 EUR pp voor groepen (min. 15 personen); 15,00 EUR voor een gezinsticket

Adressen fietsverhuur:
www.rvv.be/toerisme

Goed om weten:
> Heb je zelf een koersfiets, dan kan je hem tijdens je bezoek aan het belevingsmuseum veilig opbergen in het centrum. Vraag aan de balie waar je de fiets kan achterlaten. Buiten zijn ook fietsstallingen, maar die zijn minder geschikt voor koersfietsen.
> Je kan gebruik maken van de douches in het Centrum Ronde Van Vlaanderen. Je betaalt hier 1,5 euro voor. Handdoek vergeten? Geen probleem, je kan er een lenen in het centrum.
> Een bezoek aan het Belevingsmuseum neemt ongeveer anderhalf uur in beslag.
> Brasserie Flandrien is een fietsvriendelijke uitbating. Kort gezegd komt het erop neer dat je er terecht kan als je technische problemen hebt. Er is een herstelkit aanwezig.
> De Ronde Van Vlaanderenroute werd onlangs vernieuwd. Saaie stukken werden weggewerkt en slechte wegen werden gemeden.


maandag 21 juli 2008

Grote Wirtz-tuin in Vlaamse Ardennen

Jacques Wirtz is een wereldvermaard tuinarchitect en tuinkunstenaar uit Schoten. Wirtz International ontwierp niet alleen tuinen in België maar ook in Frankrijk (Elysée Palace Gardens in Parijs), Japan en Groot-Brittannië (Alnwick Castle Gardens). Zijn visie en aanpak omtrent landschapsarchitectuur worden wereldwijd geprezen. Nu al wordt Wirtz aanzien als een van de grootste tuinarchitecten van eind 20ste-begin 21ste eeuw. De eigenaars van Hostellerie Shamrock in Maarkedal lieten de tuin rond hun landhuis ontwerpen en aanleggen door Wirtz.

Hostellerie Shamrock, dat lid is van Relais & Chateaux (www.relaischateaux.com), ligt in het hartje van de Vlaamse Ardennen en trekt levensgenieters vanuit de hele wereld. Geen wonder, het charmehotel heeft veel weg van een Engelse ‘Manor’ of country house. Uniek voor Vlaanderen. Eigenaar Claude de Beyter uit Ronse refereert graag naar de Engelse architect Sir Edwin Lutyens. Bij de volledige herinrichting van het landhuis in 2004 werd Lutyens dan ook als inspiratiebron gebruikt. Het interieur van de Shamrock werd in zijn oorspronkelijke stijl opgeknapt en de Moorse elementen in het salon werden in ere hersteld. Het salon van het hotel-restaurant is op zijn zachtst gezegd een bijzondere plek om van een koffie of wijntje te genieten.

Claude en Levine De Beyter brachten De Gentse architect Jean-Claude Lerouge en tuinarchitect Jacques Wirtz samen om van het landhuis en de tuin een harmonisch geheel te maken. Wirtz en Lerouge gingen volledig mee in de visie en verwachtingen van eigenaar De Beyter. Lerouge heeft elke kamer een andere invulling gegeven, afhankelijk van de ligging ten opzichte van de zon en de windstreken. Kleur speelt daarin een belangrijke rol. De kamers hebben allemaal zeer grote ramen met een weids zicht op de tuin. In een van de kamers heeft Lerouge, op aangeven van Wirtz, het groen van de hagen laten doorlopen in het vasttapijt. Wirtz van zijn kant ontwierp de tuin zoals een huis, met muren van hagen. Het valt op dat de hagen perfect gesnoeid zijn en schitterende geometrische figuren vormen, zowel planmatig als naar vorm.

Wirtz creëerde grote cirkels en bogen met behulp van hagen, afgewisseld met rechtlijnige paden en dreven. De manshoge hagen vormen de ruggengraat van de tuin. De hand van meester-tuinarchitect Wirtz is duidelijk voelbaar, maar er is toch wel rekening gehouden met de wensen van de hotelier. Voor het landhuis ligt een terras met verschillende kleine tuinkamers die elk plaats bieden aan één tafel. Op die manier wordt een grote privacy geboden aan de restaurantgasten. Er is ook een kruidentuin, een boomgaard, een perfect gemaaide grasweide en een achtertuin die de overgang vormt met het aanpalend bos en de omgeving. Het is daar dat de genialiteit van Wirtz geïllustreerd wordt. Wie goed kijkt merkt niet alleen een overgang in hoogte, maar ook in kleur. De hagen zijn zodanig gekozen en ingeplant dat zowel de vorm als de kleur van de hagen perfect symmetrisch zijn. Zelfs in de winter zit er leven en een diversiteit aan kleur in de tuin. Op het eerste zicht lijkt de tuin alleen maar een doolhof van hagen, maar wie de onderliggende lagen bekijkt, ontdekt ook een boeiende plantenkeuze, een verhaal en een visie.

Niet elke tuin hoeft zo architecturaal uitgepuurd te worden. Zelfs binnen dit tuinconcept is er ruimte om perfecte geometrie en structuur af te wisselen met ogenschijnlijke landschappelijke nonchalance. In dit geval is het ontwerp een bijna monumentale uitbreiding van het huis en Wirtz is er enig in geslaagd om het statische van de Hostellerie te laten verder leven in de tuin én een mooie overgang te vormen tussen de landhuisomgeving en de landschappelijke omgeving. Deze tuin past perfect bij de stijl en de grandeur van het landhuis. Dat hebben ook de mensen opgemerkt van Relais & Chateaux. Hostellerie Shamrock kreeg dit jaar de Garden Trophy van Relais & Chateaux.

Jacques Wirtz
Belgische tuin- en landschapsarchitect die internationaal doorbrak nadat hij in 1970 de tuin ontwierp van het Belgisch paviljoen op de wereldtentoonstelling in Japan. Van zijn signatuur is ook de ‘Jardin du Carroussel et des Tuilerie’ in Parijs. Die tekende hij in opdracht van Mitterand. Recent werk is onder andere de prachtige hedendaagse toontuin van de Alnwick Castle Gardens in Alnwick (Groot-Brittannië).
Meer info: www.wirtznv.be, www.alnwickgarden.com

> Nog een Wirtz-tuin in Wannegem-Lede
De Pastorie: Vakantiehuis en B&B voor 2 à 3 personen
Lededorp 9, 9772 Wannegem-Lede, T. 09-383 77 42, www.pastoriewannegem.be

Hostellerie Shamrock
Adres: Ommegangstraat 148, 9681 Maarkedal
Info: www.hostellerieshamrock.be, shamrock@relaischateaux.com
T: 055-21 55 29

vrijdag 18 juli 2008

Kunst in het landschap


Tijdens de zomer vinden er in de Vlaamse Ardennen heel vaak hedendaagse kunsttentoonstellingen plaats. Het landschap is zowel inspiratiebron als decor. Kunstenaars gebruiken het landschap of het erfgoed in het landschap als een intermediair, een communicatiemiddel. Soms worden er gloednieuwe werken gemaakt voor een specifieke locatie in het landschap, maar even vaak wordt in een afgebakende zone een ideale plek gezocht om een bestaand kunstwerk tot zijn recht te laten komen. Kunst & Zwalm, Ename Actueel, Sculptuur, Déjeuner sur l’Herbe, Versus, geen enkele tentoonstelling is dezelfde. Evenmin is er een rode draad. Jammer volgens sommigen, terecht volgens anderen want het gaat telkens om andere accenten, ideeën en doelstellingen.

Sculptour 2008
Een jaarlijkse vast waarde in het hedendaags kunstlandschap in de Vlaamse Ardennen is Sculptour. Deze openluchttentoonstelling vindt plaats in de unieke landschapstuin van het Galleries Beukenhof in Kwaremont. Elk jaar opnieuw weet Piet Willequet beelden van nationale en internationale kunstenaars te verzamelen en er een perfecte plaats voor te vinden in zijn parklandschap dat heel typerend is voor de streek. U wandelt gedurende uren in de beeldentuin van Galleries Beukenhof en ontdekt keer op keer mooie, boeiende, interessante, bizarre of intrigerende sculpturen die op een of andere manier communiceren met het landschap. Trek voor deze tentoonstelling op zijn minst een halve dag uit, doe stevige wandelschoenen aan, neem een verrekijker mee en geniet. Dit is een absolute aanrader, zowel voor de vergezichten, de inrichting van de tuin als de keuze van de kunstwerken. Na het beëindigen van het parcours kan u ook een bezoek brengen aan de galerie waar kleinere werken van de kunstenaars zijn opgesteld.

Vijftig kunstenaars stellen hun werk tentoon, met onder andere Magy Jacot (BE), Valentin Gospodinov (BG), Anneke De Witte (NL), Peter Bergenhengouwen (NL) en Ernest Joachim (NL).

Praktisch:
Sculptour 2008. Open tot en met 21 september 2008
Zaterdag, zondag en feestdagen van 14u tot 19 u en na afspraak.
Toegang: € 5,00 pp – kinderen tot 10j gratis - groepen vanaf 12 personen: €4,00 pp
Beukenhof-Phoenix Galleries, Ronde van Vlaanderenstraat 9, 9690 Kluisbergen, www.beukenhof.com.

COASTOMIZE! & andere Mixed Realities
Herinner u Déjeuner sur l’Herbe, een groots opgezet kunstproject in 2006 onder curatorschap van Stef Van Bellingen. Panamarenko werd prompt peter gebombardeerd en Jan Fabre deed als participerend kunstenaar de fietsende bezoekers stilstaan bij het werk van zoemende bijen. Centrum Herman De Croo doet er alles aan om toeristen te laten kennismaken met actuele kunst op diverse locaties in de Vlaamse Ardennen. Dit jaar is het kunstprjoject onder andere te gast in het pam in Velzeke, aan de waterkersgrachten in Roborst en in het kerkje in de wijk Wijlegem. COASTOMIZE! & andere Mixed Realities is een kunst- en recreatief parcours doorheen het landschap van de Vlaamse Ardennen. De verschillende kunstenaars gaan de uitdaging aan om het karakteristieke landschap van de zwalmvallei te verenigen met hedendaagse kunst, architectuur, archeologie en vooral ook technologie. De bezoeker wordt letterlijk ondergedompeld in een hoog technologisch artistieke omgeving. Dit jaar werd Sven Vanderstichelen uitgenodigd als curator.
Met het plannetje dat u krijgt aan het startpunt in pam Velzeke kunt u al wandelend of fietsend van locatie naar locatie. Onderweg geniet u van het landschap, als u halt houdt bij een locatie kan u zowel de tentoonstelling bezoeken als verkennen wat bijvoorbeeld de waterkersgrachten en het archeologisch museum te bieden hebben. Deze hedendaagse kunsttentoonstelling biedt u de gelegenheid om de Vlaamse Ardennen op een kunstzinnige manier te herontdekken.

Praktisch:
COASTOMIZE! & andere Mixed Realities. Van 15 augustus t.e.m. 14 september 2008
Startpunt: Provinciaal Archeologich Museum Velzeke.
Deelname: gratis (inclusief plan en overzicht tentoonstelling). Catalogus: tegen betaling.
Parcours voor wandelaars en fietsers (10 km).
Voor meer info: Pam Velzeke, Paddestraat 7, 9620 Velzeke (Zottegem), T O9-360 67 16., www.hedendaagsekunstindevlaamseardennen.be

Kunst & Zwalm

In 2008 geen Kunst & Zwalm. Fans weten dat deze bijzonder biënnale voor hedendaagse beeldende kunst vorig jaar plaats vond en dus dit jaar in volle voorbereiding is voor Kunst & Zwalm 2009. Wie meer wil te weten komen over de geest van Kunst & Zwalm kan een mooi uitgegeven catalogus aankopen via www.kunst-en-zwalm.be. Daarin vindt u het werk van de Belgische kunstenaars die deelnamen aan editie 2007. Vorig jaar maakte Zorro zijn opwachting en verscheen al steigerend aan de Zwalmse horizon. U kunt de beelden bekijken op Youtube.

Meer info Kunst & Zwalm: vzw Boem, Boembekestraat 32, 9630 Zwalm, 09-360 65 20, www.kunst-en-zwalm.be

Meer hedendaagse kunst in het landschap van de Vlaamse Ardennen:

Zomer: tijd voor hoeve-ijs

Zin in een ijsje? Wat had u gedacht. In de Vlaamse Ardennen rijden nog van die swingende ijskarren rond die voor een prikje een bolletje ijs aanbieden. U kent het wel, het vrolijke muziekje in de straat, elke dag op hetzelfde tijdstip. De ijsman lacht u vriendelijk toe en vraagt: ‘En wat zal het voor ons mamaatje zijn?’ Pingi is wereldberoemd in Hezele. Maar wat als de ijscoman niet bij u langskomt? Niet getreurd, u kan op verschillende plaatsen traditioneel en overheerlijk hoeve-ijs kopen. Een overzicht van de beste adressen:

> Geraardsbergen: ’t Zavelhof: Zavelstraat 131, 9500 Geraardsbergen, T. 054-43 86 84
Aanbod desserts: melkijs, vanille- en chocoladepudding, rijstpap, chocomousse, tiramisu, Yoghurt
> Brakel: De Kaashoeve: Stechelmandries 3, 9660 Brakel, T. 055-42 36 19, www.kaashoeve.be
Aanbod desserts: hoeve-ijs, pudding, rijstpap, kaastaart.
> Zingem: De Valleihoeve: Rooigemstraat 15, 9750 Huise, T. 09-383 63 43, www.valleihoeve.be
Aanbod desserts: hoeveroomijs, ijstaarten, plattekaastaart, aardbeien.
Extra: terras in de zomer
> Gijzenzele: Bella Boe: Brielstraat 71, 9860 Gijzenzele, T. 09-362 77 19, www.vierhoekhoeve.be/bellaboe
Aanbod desserts: yoghurt, ijs, ijstaarten, ijspralines.
> Ronse: Hoeve Den Haze: Dammekensstraat 80, 9600 Ronse, T. 055-21 22 03
Aanbod desserts: ijs op ambachtelijke wijze (vanille, mokka, straciatella, speculoos)
> Zottegem: Hoeve ’t Alkeveld: Steenbekestraat 6, 9620 Zottegem-Velzeke, T. 09-360 16 70
Aanbod desserts: hoeve-ijs, ijstaarten, diverse desserts, fruitsappen
> Zwalm: Swualmahoeve: Machelgemstraat 54, 9630 Zwalm, T. 09-360 22 50
Aanbod desserts: yoghurt, rijstpap, chocomousse, plattekaasdessert, roomijs, sorbet

donderdag 17 juli 2008

Het land van jenever & bier (1)

Jenever
De Romeinen vestigden zich niet voor niets in de Vlaamse Ardennen. De streek was voor hen een belangrijk landbouwgebied waar vooral graan werd geteeld om de soldaten van voldoende voedsel te kunnen voorzien. Velzeke (Zottegem) was een Romeins handelsknooppunt waar goederen uit het zuiden werden geïmporteerd en graan geëxporteerd. Door het gebied liepen dan ook enkele grote Romeinse wegen die in verbinding stonden met andere delen van Europa.

Graanproductie betekent in Vlaanderen automatisch ook jenever. De O’de Flander is een label uitgereikt aan kwalitatieve Oost-Vlaamse graanjenevers. In de Vlaamse Ardennen zijn er maar liefst 3 stokerijen met het O’de Flander label. Zowel Stokerij Mertens (Zottegem), Stokerij Van Damme (Oosterzele) als stokerij Braeckman (Oudenaarde) pakken uit met kwaliteitsjenever.

Stokerij van Damme in Oosterzele is bovendien ook een schitterend voorbeeld van Vlaams hoevetoerisme. U kunt jenever degusteren in het authentieke jenevercafé, overnachting in een van de gastenkamers en de boerderij en de jeneverstokerij bezoeken. Het winkeltje van Stokerij Mertens in Zottegem is dan weer uniek omwille van het grote aanbod likeuren met schitterende oude etiketten. Braeckman is de meest gecommercialiseerde stokerij met negen verschillende soorten jenevers die verkrijgbaar zijn in de reguliere kleinhandel in de streek. Het is een van de weinige stokerijen in Vlaanderen waar het volledige proces in huis wordt gerealiseerd: van graanproductie tot jeneverbottelarij.

> Graanstokerij Braeckman: Berchemweg 61, 9700 Leupegem (Oudenaarde), Tel: 055-30 08 88, www.braeckman.org
Producten te koop in de speciaalzaken, groepsbezoeken op afspraak.
> Stokerij Mertens: Steenweg op Aalst 84, 9620 Elene (Zottegem), Tel: 09-360 08 93, jenermer@yahoo.com
Eigen jenevers en brandewijn. Te koop bij de producent.
> Landbouwstokerij Van Damme: Issegem 2, 9860 Balegem (Oosterzele), Tel: 09-362 50 25, info@stokerijvandamme.be, www.stokerijvandamme.be
Eigen jenevers en jeneverpralines. Te koop bij de producent en in speciaalzaken.

Het land van jenever & bier (2)

Bier
België is hét bierland bij uitstek. Hoeveel verschillende biersoorten er precies bestaan is onzeker, er komen er immers dagelijks bij. Het bekendst zijn de geuzebieren, de trappisten, de abdijbieren en de typische streekbieren. Van deze laatste twee zijn de Vlaamse Ardennen rijkelijk bedeeld. Oudenaarde is de stad van Adriaan Brouwer, een schilder-brouwer uit de 17de eeuw die onlosmakelijk met bier verbonden is. Vandaar ook dat Oudenaarde een echte bierstad is. Er zijn er nog drie brouwerijen actief. Niet alleen een stad als Oudenaarde, ook kleinere plattelandsgemeenten zoals Gavere en Herzele hebben hun eigen brouwerijen. Er zijn in de Vlaamse Ardennen maar liefst 8 brouwerijen die elk meerdere streekbiertjes produceren. U bent dus een poos zoet als u alle bieren uit de Vlaamse Ardennen wilt proeven (bijna veertig). Wij geven graag een overzicht:

> Brouwerij Contreras: Molenstraat 110, Gavere - www.contreras.be
Bieren: Valeir, Mars, Contrapils, Tonneke, x-masbeer
> Brouwerij Crombé: Hospitaalstraat 10, Zottegem
Bieren: Oude Zottegemsen, Egmont, Zottegemse Grand Cru
> Brouwerij Cnudde: Fabriekstraat 8, Eine (Oudenaarde)
Bieren: Cnuddebier (Oudenaards bruin, Bizonbier)
> Brouwerij De Graal: Warande 15, Brakel - www.degraal.be
Bieren: De Graal, Triverius, Kartuizer
> Brouwerij De Ryck: Kerkstraat 24, Herzele - www.brouwerijderyck.be
Bieren: Special De Ryck, Rochus, Kriek Fantastiek, Christmas Pale
> Huisbrouwerij Liefmans: Aalststraat 200, Oudenaarde - www.liefmans.be
Bieren: Liefmans Kriek, Framboos, Oud bruin, Fruitesse, Goudenband, Jan van Gent, Abdis
> Brouwerij Roman: Hauwaart 105, Mater (Oudenaarde) - www.roman.be
Bieren: Romy Pils, Adriaen Brouwer, Mater Witbier, Special Roman, Ename Abdijbier (blond, bruin), Sloeber, Black Hole
> Brouwerij Van Den Bossche: Sint-Lievensplein 16, Sint-Lievens-Esse (Herzele) - www.brouwerijvandenbossche.be
Bieren: Pater Lieven (blond, bruin), Buffalo, Lamoraal Degmont

Bruine kroegen in de Vlaamse Ardennen met een ruim aanbod streekbieren:

 • De Pikardijn: Cotthem 6, Sint-Lievens-Houtem
 • Café Kartuizer: Kartuizerstraat 1, 9572 Sint-Martens-Lierde (Lierde), T 055-42 42 21.
 • De Gulzigen Bok : Gentweg 48, 9890 Vurste (Gavere), T 09-384 75 72, info@dengulzigenbok.com, www.dengulzigenbok.com

Landelijk leven in de Vlaamse ArdennenGrote landschappelijke tuinen zijn eigen aan de Vlaamse Ardennen. Wie rond kijkt, ziet overal grote verzorgde tuinen. Wij geven u graag een overzicht van wat er ‘buiten’ leeft in onze regio.

Trendsetters
Het zal u niet verbazen dat het aanbod tuincentra, decoratiezaken en plantenkwekers groot is. In Ronse en Geraardsbergen vind je al jaren toonaangevende woon- en decoratiewinkels. Dat de gebroeders Flamant uit Geraardsbergen een eigen stijl ontwikkelden die aanleunt bij de Engelse landelijke stijl, is misschien niet zo verwonderlijk. Ze hebben allicht inspiratie gevonden in hun eigen omgeving. Ondertussen is hun imperium wereldwijd verspreid en wordt de cosy Flamant touch– met roots in de Vlaamse Ardennen! – een internationale trend. De goedverdoken Outlet store van Flamant Home Interiors op de Astridlaan in Geraardsbergen lokt bezoekers vanuit gans Vlaanderen. Maar niet overdonderend, je moet al uitgenodigd worden of toevallig de in kleine lettertjes aangekondigde verkoopsdagen opmerken aan de ingang van het oude fabriekspand waar de winkel is gelegen.

Nog zo’n opmerkelijke zaak die de grenzen van de Vlaamse Ardennen overstijgt, is British Ornamentals. Wie regelmatig gerespecteerde tuin- en buitenbladen leest, komt af en toe een paginagrote advertentie van British Ornamentals tegen. Het ziet er allemaal heel statisch en onwaarschijnlijk mooi uit. En dat is het ook. Prachtige poolhouses, serres, houten poorten, orangeries en bijgebouwen kan je er kopen. Zeg nooit zomaar tuinhuis tegen een uniek en op maat gemaakt bouwwerk van British Ornamentals. Wat weinigen, behalve klanten, weten is dat het bedrijf gelegen is tussen Brakel en Ronse. Vroeger had British Ornamentals een schitterend optrekje in Opbrakel waar je de dingen in hun natuurlijke habitat kon bekijken. Velen dromen van zo’n omgeving. Niet zo lang geleden is de zaak echter verhuisd naar een toonzaal in de Ronsesestraat. Minder idyllisch maar daarom niet minder aantrekkelijk. Eens je binnen bent, word je ondergedompeld in een Engelse landelijke klasse. Tuindecoratie, gereedschap, ornamenten, fonteinen en natuurlijk de onovertroffen bijgebouwen en serres. Je hebt een stevige beurs nodig om hier klant te worden. Alhoewel, je koopt geen kat in een zak want het is het allemaal waard. Post&Rail en kastanjehouten afsluitingen vind je hier echt wel aan concurrentiële prijzen. British Ornamentals is trendsetter en levert topproducten. Je kan gelijkaardige materialen in andere tuindecoratiezaken vinden, maar je merkt meteen het verschil.

Dezelfde klasse en vakkundigheid vind je ook bij Cousaert-Van der Donckt in Kwaremont. Het bedrijf creëert ambachtelijke designmeubels voor binnen en buiten met een toch wel overheersend landelijke uitstraling. Je moet een ontwerp van Cousaert-Van der Donckt gezien hebben om de spirit te begrijpen. Ruw maar natuurlijk, rebels, doorleefd, zo omschrijft de zaakvoerder zijn eigen projecten. Je kan keukens, badkamers, tafels, deuren, trappen en zelfs heuse gebouwen laten ontwerpen en uitvoeren. ‘Trends denken we weg, lees je op de website www.cousaert-vanderdonckt.be. Eigenlijk mag je ze als trendsetters beschouwen. Het is een eclectische stijl waarin oud en nieuw, landelijk en design worden verenigd. Een stijl die ook heerst in de hedendaagse architectuur .

Handen uit de mouwen
Buiten leven nodigt ook uit om creatief te zijn en dingen te doen met zaken die je in de tuin vindt. Boeketten maken bijvoorbeeld, koken met vergeten groenten, experimenteren met kruiden, zelf afspanningen maken met wilgentwijgen, fruit opleggen of pergola’s timmeren. Als je niet handig bent of onervaren, dan kan je deze dingen leren. Het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen organiseert demonstraties fruitbomen snoeien. Bij de gemeente kan je terecht om te leren composteren, Velt biedt cursussen ecologisch tuinieren aan en in de Kaaihoeve kan je naar toontuinen gaan kijken. Daarnaast kan je in de Vlaamse Ardennen ook terecht bij specialisten op het vlak van bloemschikken, kruidenverwerking en tafeldecoratie. Vzw Huisvlijt aan de Beekkant in Maarkedal organiseert allerlei workshops zoals manden vlechten en het verwerken van kruiden.

Bloemschikken en tafels decoreren kan je ook leren bij de Groene Verbeelding in Mater. Gudrun Cottenier en Nico Bostoen geven al jaren gespecialiseerde workshops aan hobbyisten. Hun werk wordt gewaardeerd en geprezen in vak- en damesbladen zoals Libelle en Nest. Daarnaast geven zij zelf ook publicaties uit zoals ‘Florale basistechnieken’ en ‘De Groene Verbeelding, een bloemstuk uit je eigen tuin’. De Groene Verbeelding geeft zowel jaar- als dagcurussen. Meer info vind je op www.degroeneverbeelding.com.

Groenatelier Rotsaert in Wortegem-Petegem en ’t Hof van Goeminne in Etikhove bieden gelijkaardig programma’s aan. Rotsaert is gespecialiseerd in vegetatieve ornamenten en tuindecoraties. Zij geven workshops florale kunst. Wie het atelier wil gaan bezoeken moet vooraf een afspraak maken en om in te schrijven voor een cursus neem je best eerst contact. Rotsaert decoreert ook tuin- en andere feesten. ’t Hof van Goeminne onderscheidt zich door naast workshops voor volwassenen ook kinderateliers aan te bieden. Dat gebeurt op aangekondigde regelmatige tijdstippen. Tijdens de zomervakantie worden de kinderen vier namiddagen ondergedompeld in een creatief bloemenbad. Volwassen kunnen kiezen uit seizoensgebonden workshops kransen, tuindecoratie, boeketten en binnendecoratie.

Shoppen
Een inventaris maken van alle tuincentra, interieur- en tuindecoratie boetieks met een landelijke stijl, is haast onmogelijk. Elke gemeente of stad heeft zijn of haar speciaalzaak. Toch willen we graag enkele adressen in de kijker zetten omdat ze om een of ander reden uit de band springen of een bezoek waard zijn.

Een eerste is Dyllis Countryhome in Schorisse. De country-style woonwinkel is zeer landelijk gelegen en je vindt er een pak interieurtips en geschenkartikelen. De eigenares, Resy Van Achter, geeft kleur- en interieuradvies en doet daarnaast ook totaalinrichting van je woning. De landelijke stijl staat uiteraard centraal. Je kan bij Dyllis ook meubelen (green en eik) en decoratieartikelen kopen. Interieuradvies krijg je ook bij Bo & Dou in Steenhuize-Wijnhuize. Het interieurwinkeltje in het centrum van het landelijke dorpje heeft het klassieke aanbod decoratieartikelen en geschenken zoals beren, kransen, kaarsen, tafeldecoratie, badproducten, mooie dozen, spiegels, keukenaccessoires. Bo & Dou verkoopt ook Flamant-verf en organiseert themagebonden workshops. Uniek is het handgemaakte badlinnen met gehaakte versieringen. Het leuke aan dit winkeltje is dat het een hoog snuistergehalte heeft. Maar het absolute snuisterparadijs is de Amberhoeve, alweer in Maarkedal. De oude vierkantshoeve werd omgebouwd tot een gezellige B&B, annex decoratiewinkel gespecialiseerd in Italiaanse terracotta, knuffels én fantasiejuwelen. Je vindt er onder andere Yvone Christa, Carré Copenhagen en Twice as Nice. Er zijn klanten die van ver komen voor de boekjes in handgeschept papier.

Interessante adressen:
 • British Ornamentals: Ronsesestraat 238, 9660 Brakel, T. 055-42 76 08, www.brit-orn.be, info@brit-orn.be
 • Cousaert-Van der Donckt: Stationsstraat 160, 9690 Kluisbergen, T 055 38 70 53, www.cousaert-vanderdonckt.be, info@cousaert-vanderdonckt.be
 • Vzw Huisvlijt aan de Beekkant: Onderbossenare 7, 9680 Maarkedal, www.huisvlijt-beekkant.be, Regina : 0499-72 39 36, regina.decoker@telenet.be, open elke vrijdag- en zaterdagnamiddag van 14.00- 18.00 uur.
 • De Groene Verbeelding: Keirestraat 24, 9700 Oudenaarde (Mater), T. 055-45 55 25, www.degroeneverbeelding.com, gudrun.cottenier@degroeneverbeelding.com
 • Groenatelier Rotsaert: Pontstraat 19a, 9790 Wortegem-Petegem, T. 056-61 05 82 , www.rotsaert.be, info@rotsaert.be
 • ‘t Hof van Goeminne: Berkenstraat 11, 9680 Maarkedal (Etikhove), T. 055-38 66 70, www.hofvangoeminne.be, info@hofvangoeminne.be
 • Dyllis Country home & Interior: Arthur Odevaerstraat 15, 9688 Maarkedal (Schorisse) , T. 055-45 67 08, www.dyllis-countryhome.be, designstudio.dyllis@pandora.be
 • Bo & Dou: Kloosterberg 5, 9550 Steenhuize-Wijnhuize, T. 0497-137433, www.bo-dou.be, info@bo-dou.be
 • Amberhoeve: Stokstraat 6, 9688 Maarkedal (Schorisse), T. 055-45 54 97, www.amberhoeve.be
Kent u nog interessante tuin- en interieuradressen? Geef ze gerust door.