Verkenning van een land-schap

Trivialiteiten en andere waardevolle verhalen gesprokkeld langs Vlaamse Ardennen wegen.

dinsdag 11 mei 2010

Kompas Camping in Oudenaarde gaat dicht

Hoewel er al langer eerder negatieve dan positieve berichten kwamen uit Bevere (vooral wat het openluchtzwembad betreft), ben ik toch geschrokken toen ik vandaag De Standaard las. Het exploitatieverlies van Kompas Camping (vzw Pasar) is zo groot geworden dat de directie besliste om het domein op te geven. Toerisme Vlaanderen is overgegaan tot de verkoop van de grond. Wat er met het 28 ha groot recreatieterrein gaat gebeuren, is dus onzeker. Een groot verlies voor het toerisme in de Vlaamse Ardennen, want Kompas Camping was goed voor 70.000 overnachtingen per jaar, aldus De Standaard. Wat mij vooral verontrust is de commentaar van de directie van vzw Pasar: "We kunnen niet om de vaststelling heen dat het verblijfstoerisme in de Vlaamse Ardennen te weinig aantrekt." Een interessant discussieonderwerp. Tot voor kort was toerisme in de Vlaamse Ardennen immers eerder een toevallige samenloop van goede intenties en initiatieven. Pas eind vorig jaar werd het eerste strategisch beleidsplan voor toerisme en recreatie Vlaamse Ardennen voorgesteld. Het is ook pas heel recent dat de eigenaars van de Donk (stad Oudenaarde, Toerisme Vlaanderen en Waterwegen en Zeekanaal nv) zijn gaan samenzitten om een masterplan op te maken voor het domein. Tot uitvoering was men nog niet gekomen. Net zoals de Vlaamse Ardennen is ook de Donk een gebied met 'potentieel'. Het masterplan ten spijt, het verhaal van de Donk is dus nog niet geschreven. Misschien biedt het terugtrekken van vzw Pasar wel nieuwe kansen aan het domein. Hopelijk vindt Toerisme Vlaanderen een koper die bereid is te investeren in verblijfstoerisme. Een opportuniteit voor het Rondetoerisme, maar wat mij betreft eerder nog een unieke gelegenheid om werk te maken van passief vakantiehuizen en een energiezuinig en duurzaam recreatiecentrum. Zouden de Vlaamse Ardennen innovatief durven zijn? Een eco-chique vakantiecentrum biedt toch economisch rendabele perspectieven, niet?