Verkenning van een land-schap

Trivialiteiten en andere waardevolle verhalen gesprokkeld langs Vlaamse Ardennen wegen.

woensdag 20 april 2011

Te volgen...

Een bericht dat, vrij laat gespot maar desalniettemin, mijn bijzondere aandacht trekt, opgepikt via de website van de Vlaamse Landmaatschappij: www.vlm.be


Startconferentie BALANCE


Eind 2010 werd het Europees project BALANCE goedgekeurd. Balance staat voor : ‘balancing nature and recreation in peri-urban and rural areas’. Op woensdag 30 maart 2011 ging het project officieel van start.

Het doel van het project is om in de rand van steden, in bestaande of nieuwe groene gebieden en hun omgeving een duurzame toegankelijkheid voor alle doelgroepen te bereiken. Recreatief gebruik moet tegemoet komen aan de noden en wensen, maar moet ook in evenwicht zijn met het natuurbeheer. BALANCE is een nieuw grensoverschrijdend project dat net hier een evenwicht probeert te vinden.

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) is hoofdpartner, de overige partners komen uit Nederland en het Verenigd Koninkrijk.


Het project is goedgekeurd onder het Interreg IVA “2 mers Seas Zee├źn” grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma 2007 – 2013, medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Het project loopt tot en met 31 december 2013. Het projectbudget bedraagt 6.696.320 euro waarvan 50 % gecofinancierd wordt door Europa.


Om het projectdoel te halen, worden verschillende acties uitgewerkt :

- het ontwikkelen en onderhouden van natuurgebieden en hun omgeving in randstedelijke en meer landelijke gebieden;

- een verbetering van de toegankelijkheid van deze gebieden;

- uitvoeren van een socio-economisch onderzoek over het recreatief gebruik van deze gebieden;

Publieke participatie is de rode draad doorheen het project. In elke activiteit gaat ook aandacht naar de transnationale meerwaarde. Elke activiteit bestaat uit een aantal subactiviteiten, die kunnen verschillen per projectpartner, maar die samen een mooi geheel vormen.

De VLM heeft als projectregio het plattelandsproject Schelde-Leie aangeduid. Er zijn vooral linken m.b.t. de thema’s Trage Wegen en Lokale sport- en recreatie-infrastructuur.

De volgende activiteiten van het plattelandsproject zullen deel uitmaken van het BALANCE-project :

1. uitvoeren van een studie naar de mogelijkheid om ruiternetwerken aan te leggen (i.s.m. vzw Paardenloket);

2. uitvoeren van een studie landschaps- en natuurontwikkeling gekoppeld aan de Trage Wegen;

3. uitvoering van een deel van het Trage Wegennetwerk;

4. opmaken van een beheersplan Trage Wegen;

5. uitvoeren van een studie naar de potenties en effecten van het toenemend recreatief gebruik voor de lokale economie (i.s.m. UNIZO);

6. ontwikkeling en onderhoud van een website voor het plattelandsproject.


Auteur: VLM Oost-Vlaanderen

Geen opmerkingen: